Polityka prywatności

Zawarta na stronie Polityka prywatności ma charakter informacyjny określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies pozyskanych przez sklep online Elementuj pod adresem internetowym https://www. elementuj.pl (zwany dalej „Sklepem online”), który jest prowadzony przez Krystyna Sokołowska Papierkove  z siedzibą w Dubicy Dolnej 12, 21-580 Wisznice.
 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Krystyna Sokołowska Papierkove z siedzibą w Dubicy Dolnej 12, 21-580 Wisznice.

 

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania zamówień składanych w Sklepie online, rozpatrywania reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta osoby korzystającej ze Sklepu online, a po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

 

 1. Każdemu użytkownikowi, która podaje swoje dane osobowe w Sklepie online przysługuje prawo wglądu do ich treści oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego.

 

 1. Sklep online korzysta ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, z tego względu Administrator udostępnia podane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu dostarczenie przesyłki na zlecenie Administratora.

 

 1. W przypadku korzystania w Sklepie online ze sposobu płatności kartą kredytową, Administrator udostępnia uzyskane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie online.

 

 1. Do przetwarzania przez Administratora mogą posłużyć następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu online: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator danych może przetwarzać również nazwę firmy, jak również numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

 

 1. Podawanie danych osobowych, które wymienione zostały w poprzednim punkcie jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Wymagane do zawarcia umowy sprzedaży dane są wskazane uprzednio na stronie Sklepu online oraz w Regulaminie.

 

Ochrona danych osobowych

 1. Sklep online Elementuj gwarantuje poufność wszystkich udostępnionych danych osobowych.

 

 1. W celu zabezpieczenia danych użytkowników korzystających ze Sklepu online, stosowany jest protokół SSL.

 

 1. Osoby korzystające ze Sklepu online zobowiązane są do ochrony loginu oraz hasła, służących do zalogowania się w Sklepie. Użytkownicy Sklepu online ponoszą odpowiedzialność za udostępnienie osobom trzecim loginu i hasła służącym do logowania się w Sklepie online.

 

 1. Dane osobowe są gromadzone ze starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby nieupoważnione  oraz przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

 
Pliki cookies

 1.  Pliki Cookies to małe informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer oraz gromadzone po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu online (np. na dysku twardym komputera lub też na karcie pamięci smartfona).

 

 1. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez użytkownika ze strony Sklepu online w następujących celach:
  a) identyfikacji użytkowników jako zalogowanych w Sklepie online i wskazywania, że są zalogowani;
  b) zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
  c) zapamiętywania danych, którymi wypełniane są formularze zamówień lub danych logowania do Sklepu online;
  d) optymalizacji korzystania ze strony Sklepu online;

 

 1. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Użytkownicy mają możliwość wyboru warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej.

 

 1. Administrator przetwarza również dane eksploatacyjne, które są anonimowe a związane z korzystaniem ze Sklepu online (są to tzw. logi – adres IP, domena). Sluża do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym – pliki cookies związane z gromadzeniem anonimowych statystyk Google Analytics. Dane nie zawierają cech identyfikujących osoby korzystające ze Sklepu online. Logi nie są również ujawniane.

 
 
Informacje dodatkowe

 1. Sklep online Elementuj może publikować odesłania do innych stron internetowych. Administrator sugeruje by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności ustaloną dla konkretnej strony. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko sklepu online Elementuj.

 
 
 

Aktualizacja
 • Brak produktów w koszyku.